BASINA VE KAMOYUNA

"Van İnşaat Mühendisleri Odası olarak, şehrimizde ciddi boyutlara ulaşan trafik kaosuna dikkat çekmek ve bu sorunların çözümünde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birinci derecede sorumluluğunda olduğunu vurgulamak amacıyla yaptığımız basın açıklamamız:"

Eklenme Tarihi: 29/08/2023

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi:


 Düzensiz Kentleşme ve İmar Sorunları Van'da Ulaşımı Felç Ediyor

 

 

Basına ve Kamuoyuna;

Bugün, Van şehrimizin düzensiz kentleşmesinden kaynaklı ciddi boyutlara ulaşan trafik kaosuna dikkat çekmek, bu sorunların çözümünde yetkili büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının birinci derecede sorumluluğunda olduğunu vurgulamak ve kamunun bu konuda farkındalığını artırmak amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi olarak, yaşadığımız trafik sorunlarının temelinde yatan nedenleri ele alarak, sorumlulukların üstlenilmesini talep ediyoruz.

Van, hızla gelişen bir kent olmasına rağmen, bu gelişmeye paralel büyüme plansız ve düzensiz bir şekilde gerçekleşti. Bu düzensiz/plansız kentleşme, sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda kentin geleceğini ve çevresini tehdit ediyor. Trafiğin akışının düzensizliği, yetersiz yolların ve kavşakların oluşturulmaması, toplu taşıma ağının yetersizliği gibi sorunlar her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. Kent içi trafiğin tıkanması, uzun saatler boyunca süren trafik sıkışıklıkları, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve artan trafik kazaları gibi sorunlar, sadece kent sakinlerinin yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği de tehdit ediyor.

Bu noktada, özellikle büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin ivedi bir şekilde sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Sorunlara çözüm ele alınmadığı takdirde, trafik kaosu daha da artacak ve kentin yaşanabilirliği ciddi şekilde tehlikeye girecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi olarak aşağıda gerekli gördüğümüz adımların atılması için çağrıda bulunuyoruz:

  • Sorunların Çözümü İçin İşbirliği: Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili paydaşlar arasında koordineli bir işbirliği sağlanmalıdır. Düzensiz kentleşme kaynaklı trafik sorunları ancak birlikte çalışarak çözülebilir.
  • Ulaşım Master Planı Oluşturulması: Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, karayolları ve ilgili paydaşlarla birlikte kapsamlı bir ulaşım master planı oluşturulmalıdır. Bu plan, kentin gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
  • Toplu Taşıma Ağı ve Entegrasyonunun Güçlendirilmesi: Etkili bir toplu taşıma ağı oluşturulmalı ve iş-konut bölgeleri arasında etkili bir entegrasyon sağlanmalıdır.
  • Altyapı ve Yol Düzenlemeleri: Yetersiz yolların genişletilmesi, trafik akışını iyileştirecek kavşakların oluşturulması ve trafik işaretlemelerinin güçlendirilmesi gibi altyapı düzenlemeleri acilen ele alınmalıdır.
  • Sürdürülebilir Ulaşım Alternatiflerine Yatırım: Bisiklet yolları, yaya yolları ve çevre dostu ulaşım alternatifleri için yatırımlar yapılmalıdır. Bu, bireysel araç kullanımını azaltarak trafik sorununu hafifletecektir. Aynı zamanda, kent içinde daha fazla yaya alanı oluşturulması ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, çevre dostu ulaşımı teşvik edilmelidir.
  • Trafik Düzenlemeleri ve Kavşak İyileştirmeleri: Mevcut yolların ve kavşakların trafik akışını düzenleyecek şekilde iyileştirilmesi gerekmektedir. Trafik işaretlemeleri ve yönlendirmeleri de güncellenmelidir.
  • Düzenli İmar Planları: Van'ın kentleşme sürecinde, düzenli imar planları oluşturulmalıdır. Planlar, yeni alanların belirlenmesi, ulaşım yollarının ve altyapının tasarlanması gibi önemli konuları ele almalıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi olarak, kent yaşamını oldukça zora sokan trafik ve ulaşım sorununa artık YETER! Diyoruz. Düzensiz kentleşmeden kaynaklı trafik sıkışıklığı ve ulaşım sorunlarının kalıcı çözümü için adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu sorunlar sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kentin sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliği üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Bizler, büyükşehir belediyesini, ilçe belediyelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını Van halkının taleplerini dikkate alarak, trafik ve ulaşım sorunlarına karşı etkili çözümler üretmeye ve hayata geçirmeye çağırıyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi
Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası