İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

16 NİSAN 2021, CUMA   

46

VAN TMMOB`NUN İMAR PLANI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 27.02.2013   Güncellenme Zamanı: 27.02.2013 15:31:23  Yayınlayan Birim: VAN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 27.02.2013 15:28:35

Kentimizin en son imar planı 1996 yılında yapılmıştır.

Basına ve Kamuoyuna Kentimizin en son imar planı 1996 yılında yapılmıştır. Yapıldığı döneme göre uygulanması gereken bir imar planı mahiyetindeydi. 650.000 nüfus yoğunluğuna göre planlaması yapılmıştır. O günden den bu güne kadar iktidarda bulunan yerel yönetimler bu plan üzerinde gelişi güzel, kamu yararı gözetmeyen ve kişilere özel parsel bazlı tadilatlar yaparak planı uygulanmaz hale getirmişlerdir. Bu amaçla Van revize imar planı ihale edilerek bir planlama bürosu ile sözleşme imzalanmıştır. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı Van Belediyesi bu müellif ile davalık olunmuştur. Bu nedenle Belediye yeniden revize imar planını ihaleye çıkarma konusunda sorunlar yaşamıştır. Uygulanamaz hale gelen planlar 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan depremler bir fırsat bilinerek yenilenme yolunda gidilmiştir. Bu ihtiyaç üzerine planları ihaleye çıkaramayan Van belediyesi ara bir formül ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile revize imar planı yaptırma yoluna gitmiştir. Bu amaçla 8 Şubat 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Van belediyesi arasında bir protokol imzalamıştır. Bu protokoldeki en büyük sorun belediyenin elindeki yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmesidir. Başka bir deyişle Van Belediyesinin yapılacak revize imar planı üzerinde hiçbir hakkı yoktur. 8 Şubat 2012 tarihinde imzalanan protokol ile İlave-Revize imar plan süreci başlatılmıştır. Buna istinaden Çevre ve Şehircilik bakanlığı Van`ın jeolojik etütlerini hazırlatmıştır. Daha sonra Van revize imar planının yapım işini UTTA Planlama AŞ`ye ihale etmiştir. Bu ihale kapsamında yaklaşık 15 bin hektar alanı kapsayan revize ve ilave plan 2 etap halinde hazırlanacaktır. Planın 1. Etabı Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ve belediyeye tarafından askıya çıkarılmıştır. 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle itiraz süresi dolmuş olan plan askıdan indirilmiştir. 1. Etap planına halktan 1200`e yakın itirazlar olmuştur. Ancak bugüne kadar itirazlarla ile ilgili Bakanlık tan açıklama yapılmamıştır. Depremin meydana geldiği 23 Ekim 2011 tarihinden günümüze kadar, (özel izne tabi yapılar hariç) Bakanlık`la yapılan protokol gereği Belediye tarafından imar faaliyetleri durdurulmuştur. Bu nedenle Van`ın ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü durma noktasına gelmiştir. Kısaca inşaat kaynaklı Van`ın ekonomisi felç olmuştur. İnşaat sektörünün durdurulması ile Mimarlar, Mühendisler, inşaat malzemesi satan esnaflar, emekçiler ve Belediye dahil olmak üzere, tüm Van halkı zarar görmüştür. Halkımız bu zor duruma daha yaşanabilir kent beklentisi içinde sabır göstermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Van belediyesi tarafından imzalanan Protokolün hazırlanmasında ve daha sonraki planlama aşamalarına sivil toplum örgütleri ve meslek odaları tüm uğraşılara rağmen dahil edilmemişleridir. Görünen şudur ki planlamada; Van`ın objektif koşullarını, kültürel, tarihsel mirasını, su havzalarını, tarım alanlarını koruyan toplumun ve halkın menfaatlerine hizmet eden bir anlayış değil de; arsa ve inşaat sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden bir anlayış planlamaya hâkim kılınmıştır. Plan taslaklarının kentte bazı kesimlere sızdırıldığı söylenmektedir. Bu bile başlı başına planın güvenirliğini zedelemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Mekânsal Planlama yetkilileri ile plan müellifinin kentimizde STK`lara ve Van halkına yaptıkları plan tanıtımı toplantısında, şehir planlarının en geç Kasım 2012 tarihine kadar Van Belediyesine teslim edeceğini duyurmuşlardır. Ama maalesef planlar bu güne kadar Belediyeye teslim edilmemiştir. Belediyede bu konu ile ilgili her nedense hep suskunluğunu korumuştur. Van Belediyesinin 25 Şubat 2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasında; Protokolün 6. Maddesinde dayanarak 8 Şubat 2012 tarihinde Bakanlık ile Belediye arasında imzalanan protokolün 8 Şubat 2013 tarihi itibari ile hukuken sona erdiğini basın yoluyla ilan etmiştir. Van Belediyesi 8 Şubat 2013 tarihinde neden bu açıklamaya gerek duymamış 17 gün sonra bu açıklamayı yapmıştır. Konunun Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile paylaşılmaması da Van Belediye açısından bir eksikliktir. Görünen şu ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planları zamanında teslim etmeyerek bir taraftan Van belediyesini zor durumda bırakmıştır. Vatandaşı Van Belediyesi ile karşı karşıya getirmiştir. Diğer taraftan Van`ın lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün durmasına yol açtığından Van halkını bir daha mağdur etmiştir. Her iki kurumda gelecekle ilgili kamuoyunu bilgilendirmemiş ve gelecek günlerde Van`ın imarının akıbeti konusuna açıklık getirmemişlerdir. Van belediyesi yetkilileri ile Bakanlık bu anlamada Van`ın imarının akıbeti konusunda konu ile ilgisi olan STK`ları, TMMOB`ni ve halkı bilgilendirmelidir. Bundan sonra izlenecek çözüm yoları, kentin sivil toplum örgütleri ile meslek odalarını dahil edilerek yol haritası belirlenmeli, inşaat sektörü ayağa kaldırılmalı Van`ın imarı Vanlıya yakışır şekilde yapılmasının yoları tespit edilip biran önce hayata geçirilmelidir. TMMOB İKK SEKRETERLİĞİ


Okunma Sayısı: 1131

Van Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.